Kadaň versus kraj 2

jak se hnout z místa

To si zase jednou pročítáte noviny Ústeckého kraje, kde si stýská starosta města v roli krajského opozičního zastupitele a máte zase dejá vu (viz minulý příspěvek) … aspoň je vidět, že jsme konzistentní :).

texty kurzívou = citace PaeDr. Jiří Kulhánek - noviny Ústecký kraj, září 2020, str.2)
texty tučnou kurzivou = názory kadaňských pirátských zastupitelů, v opozici

Často si při návratu z krajského zastupitelstva domů do Kadaně říkám, proč tam vůbec chodím, když jakýkoliv dobře míněný návrh na zlepšení života v kraji je předem odmítnut.

Také již 2 roky stále s úžasem hledíme na to, jak jsou naše návrhy bez důvodu a jakékoliv diskuze smetány ze stolu.

Ještě lez pochopit „názorovou jednotu“ většiny členů ODS např. při hlasování o změně dotačních příspěvků (pokud se otázkám předem podrobně věnovali a shodli, pak by bylo fajn, kdyby to i veřejně zdůvodnili),
ale např. neschvalování našich zástupců do orgánů města je tristní, jakož i jakékoliv návrhy ohledně zvýšení transparentnosti hospodaření města.

Ale my víme, proč tam chodíme – protože jsme po mnoha letech první opozice, která o tom, co se děje pod pokličkou na radnici informuje veřejnost (web, facebook, instagram).

Jedině zvýšený zájem občanů o věci veřejné změní nedobrou praxi.

Většinou jsem se setkal s mlčením vládnoucí koalice a hlasování proti návrhu z mé strany, a že jsem jich měl za celé čtyři roky pravděpodobně nejvíce ze všech zastupitelů.

Mlčení vládnoucí koalice vidíme na každé místním jednání, kde připomínkujeme problematické věci jen my, případně předsedkyně hnutí ANO. Na to reaguje pouze starosta a ev. cca 2 „mluvčí“ ODS. Bohužel se tu ale už setkáváme i s neodpovídáním na otázky a “mlžením” až lhaním.

Dále tam sedí dalších cca 20 lidí, kteří třeba ani jednou za celé 2 roky nepromluvili! – proč tam pak proboha jsou?

Na kraji se návrhy předkládat aspoň dají – zde je “praxe jiná” - jak nám bylo vysvětleno hned na 3. zastupitelstvu - vše vlastně předem má projednat rada a ta ev. předloží po svém zastupitelstvu – takový zvláštní druh spolupráce :).

Pár drobných věcí se sice podařilo, ale ty podstatné vztahující se zejména k hospodaření kraje rozhodně neprošly.

Nám se podařilo prosadit např. online přenosy z jednání ZM, nicméně obstrukcemi koalice při inovaci jednacího řádu a neschopností vedoucího úřadu došlo až na ignoraci této základní informační povinnosti města.

A ty podstatné – zamítnutí návrhu být Otevřeným městem nebo zamítnutí návrhu na veřejný rozklikávací rozpočet mluví samo za sebe.

Ve dnech předvolební kampaně mi řekl jeden z lídrů vládnoucí koalice, že vlastně mám dobré názory, ale nemohli mne podpořit prostě z principu. Do budoucna bych přál příštímu zastupitelstvu, aby podporovalo dobré návrhy pro rozvoj kraje, bez ohledu na to, kdo je navrhuje. Jinak se nehneme z místa.

Tak hlavně že je v Kadani “čisto” (rozuměj zameteno před vlastním prahem)

Za sebe bych chtěl všem kolegyním a kolegům poděkovat a slibuji, pokud se do příštího zastupitelstva dostanu, že budu stejně neodbytný a vytrvalý jako doposud.

Piráti neslibují, Piráti drží kurz.

Mimo jiné opět navrhnu, aby se tyto noviny, jako nadbytečný výdaj (6,5 mil. Kč ročně), zrušily a nahradily elektronickým zpravodajem. Mějte se krásně, přátelé.

Kromě toho, že elektronická forma ústeckých listů dávno existuje, tak v Kadani jsou také Kadaňské noviny financovány z rozpočtu města.
A digitalizace je cesta budoucnosti, takže máme očekávat, že se v době covidové bude šetřit i zde?

Ikdyž rozhazování v minulém pololetí tomu tedy moc nenasvědčovalo - obrazy na chodby úřadu za 500 tisíc Kč, květiny do centra dražší než dříve, ….

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu