Nemůžeme navrhovat body do zastupitelstva!?

Většinovým vetem všechno smetem :(

Na konci března se konalo třetí zasedání zastupitelstva. Připravili jsme na jednání několik bodů, které jsme považovali za důležité projednat na tomto plénu. Za nejdůležitější z nich považujeme pořizování videozáznamu z jednání zastupitelů a jeho zpřístupnění občanům na webových stránkách města a návrh týkající se zásadního omezení používání jednorázových plastových obalů při kulturních akcích na území města. Ani jeden ze čtyř našich bodů nebyl na program jednání zařazen nebyl, ač jsme vše poslali v dostatečném předstihu a řádně.

Bohužel v Kadani se praktikuje nestandardní postup, kdy body na jednání zastupitelstva nejdříve musí schválit rada města. Nestandardní je to v několika ohledech. Tak předně právo navrhovat body k projednání má ze zákona o obcích a i podle jednacího řádu, každý zastupitel. Pravomoc k rozhodnutí, zda bude bod projednán či nikoliv má jen a pouze plénum zastupitelů. Proto standartní a demokratický postup je, že na jednání se zařadí veškeré body – ty které připravila Rada města i ostatní, navržené zastupiteli. Na začátku zasedání při schvalování programu mají zastupitelé možnost v rámci hlasování o programu vyjádřit své připomínky, případně si odhlasovat změnu programu. Naše námitka proti současnému postupu vedení města byla vypořádána tak, že můžeme bod navrhnout na začátku zasedání při schvalování programu jednání. V takovém případě se ale zastupitelé nemají možnost seznámit se všemi informacemi týkajícími se daného bodu tak, jak by to bylo možné v případě řádného zařazení bodu do programu schůze a zaslání podkladů všem v předstihu, aby si vše mohli prostudovat a připravit se na případnou diskusi.

A to je další zajímavý postřeh z posledního jednání. Některé zastupitele diskutování vyloženě obtěžuje až tak, že si neodpustili poznámku o exhibicionismu po diskusi toužících kolegů. Ráda bych v této souvislosti připomněla, že pokud někam patří diskuse, tak na zastupitelstvo. A pokud má někdo diskutovat tak zastupitelé. A vše má probíhat transparentně za účasti veřejnosti ať již přímo fyzicky v sále, nebo u on-line přenosu doma. A pokud byl někdo zvyklý, že si přišel na zastupitelstvo „odsedět“ svých 40 minut s tím, že se vším souhlasí a nemá žádný jiný návrh, nápad, zlepšení, tak je asi načase si zvykat na to, že noví zastupitelé protinávrhy mají a je nutné o nich diskutovat.

S tím souvisí další událost z posledního jednání. Náš unikátní hlasovací systém. Oceňujeme iniciativu všech, kteří se podíleli na realizaci včetně nápadu s QR kódy. Nicméně v mediálních ohlasech úplně zaniklo, že hlavním důvodem k pořízení tohoto systému byla právě aktivita nových zastupitelů (hlavně z řad Pirátů a ANO), kteří aktivně vznášejí protinávrhy a vyvolávají nad nimi diskusi.

*Dokud totiž probíhalo hlasování o předem dohodnutých bodech (na Radě města) a nebyli protinávrhy, les rukou pro a proti byl předem odhadnutelný a téměř standardní. S novými návrhy se hlasování stalo značně nepřehledné, zvláště pokud někteří hlasovali ne podle politické příslušnosti, ale podle svého nejlepšího vědomí a svědomí – třeba pro protinávrh tzv. opozice.

Chaos, jaký to vyvolalo, je ostatně krásně zachycen na záznamu z 2. únorového zasedání zastupitelstva - př. 40,5 či 50. a 54. minuta.

Pan tajemník se při počítání opravdu zapotil a nejednou bylo hlasování zmatečné a muselo se opakovat.

Březnové zasedání tedy již bylo o mnoho klidnější, ale pořád chybí důstojný zasedací pořádek, sedět zády ke kolegům zastupitelům a k veřejnosti a při každém vystoupení muset povstat a obrátit se k ostatním, není úplně praktické a mikrofony pro každého řečníka, aby všichni byli dobře slyšet a klasická hlasovací zařízení (v hodnotě už i 150 tisíc - investice na min. 10 let) mají i další funkce pro zlepšení administrativy města - např. výstupy usnesení, kompatibilitu se spisovou službou ….nelze tedy srovnávat nesrovnatelné.

Výstupy z nového hlasování také nejsou komplexní, proto pro vás stále zpracováváme náš přehled.
Jmenné hlasování z 3. zastupitelstva Kadaň

Výpis usnesení ze zápisu 3. zastupitelstva Kadaň

Videozáznam z 3. jednání zastupitelstva Kadaň

Mediální výstup v 8. KN - Pirátské okénko - str. 4

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu