Kadaňské noviny

jaké je chcete mít?

V diskuzi na posledním zastupitelstvu jsme se v diskuzi marně snažili apelovat na vytvoření redakční rady místního periodika, aby nedocházelo k cenzuře a diskriminaci jako doposud.

Jde o obecní noviny, placené z rozpočtu města, a měly by dodržovat tiskový zákon:

  • Povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace se jistě odvíjí také od přispěvovatelů. Opozice v minulosti ji zcela jistě zanedbávala, ale jak je vidět, i naše aktivita zase přináší jiná úskalí.

Již se stává nevhodnou tradicí, že naše příspěvky v Pirátském okénku jsou ještě v daném čísle “komentovány, resp. dementovány” vedením města.

Viz - skládka Tušimice- str. 4, otevřený dopis. …

Že jsme pak na jednání ZM vyzýváni k vysvětlení naší nespokojenosti s pdodržováním práv v KN, s dovětkem, že přece všechny naše příspěvky jsou zveřejněny, tak je vidět, jak si někteří zastupitelé z řad ODS nezávislost a nestrannost médií vysvětlují po svém.

  • Povinnost poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva je zcela něco jiného, než že si po každém našem příspěvku vezme město ještě větší prostor pro “uvádění věcí na pravou? míru, respektive okamžité vyvracování jiného názoru”.

Holt v Kadani asi musí všichni myslet stejně, a tak Kadaňské noviny slouží jen k samochvále a tedy nonstop předvolební kampani.

Právo na reakci samozřejmě je, ale proč ho má někdo obratem a jiný má čekat do dalšího vydání?

Proč vedení má právo uveřejnit cokoliv kdykoliv bez našeho seznámení se s tímto obsahem a bez možnosti reakce, tak jako oni vždy reagují na naše příspěvky?

Ne. Nechceme z novin dělat “vyřizovnu účtů” - nepotřebujeme vyvracet ničí názory, ke sdílení našich názorů využíváme různé další cesty - od osobních rozhovorů, po sociální sítě, web apod.

Ale určitě chceme redakční radu a spravedlivé rozdělení prostoru, objektivitu a informovanost.

Za vší tou zveřejňovanou prací jsou totiž pracovníci města (ne jen X krát zmíněný a vyfocený starosta), případně by zde měli publikovat v jednotlivých oblastech kompetentní radní a samozřejmě by měl být dán stejný prostor všem zastupitelům.

Ale to je zřejmě sci-fi přání, protože jak je vidět i na jednáních ZM, zřejmě nemají co říct :(.

Není právě proto odmítán náš neustálý apel na zveřejňování záznamů z jednání ZM?!

(tak jak je to obvyklé snad již ve všech městech v ČR, i menších a v blízkém okolí :) - jen si vzít ten správný příklad.

Věříme, že i čtenáři chápou, že svět není jednobarevný a názorová pestrost tříbí kritické myšlení, a že vše kolem nás je vlastně “politika” (jak v minulosti jedna pisatelka zmínila, že tu do novin nemáme zatahávat :).

Každý má právo na své vyjádření a druhý rozumný člověk si to nebere osobně.

Také ne všechny informace jsou jen veselé, ikdyž je to tak v Kadani léta podáváno.

Učme se vnímat realitu svým rozumem a vyvolávat diskuze - nejlépe na půdě nejpovolanější - na zastupitelstvu - přijďte a řekněte zde svůj názor!

Možná také budou KN v tiskové verzi zrušeny - po vzoru přání pana starosty - krajského radního - ve vztahu k listům Ústeckého kraje, který kritizuje kromě vysokých nákladů i ze stejných důvodů jako my - zde (viz závěr tohoto příspěvku)

Online verze prý přece stačí :)

Tak uvidíme - možná jeho strategie lepší nic než informovanost a hlavně objektivita? zvítězí :(

(Erik Tabery - Opuštená společnost - doporučená četba :)

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu