10. zastupitelstvo města Kadaně

Komentovaný záznam jednání

Podzimní zasedání ZM se v době anti-covidových opatření konalo výjimečně v sále Kulturního zařízení Střelnice.

Přestože město zakoupilo techniku za 200 tisíc Kč! a KZK se vždy v minulosti (na radnici) podílelo i technickým zabezpečením online přenosu, najednou město prý nestihlo vše na online předos připravit”, a proto v tomto příspěvku žádný záznam nenajdete :(

  • proto ta tma a prázdno - o porušení informační povinnost města už škoda mluvit :(

Přestože jsme se předem ujišťovali, že přenos bude (jinak bychom zajistili vlastní), tajemník meilový dotaz ignoroval, protože “prý nebyl poslán datovkou”!

Ihned na místě ústně a obratem písemně, dle zákona 106 jsme požádali o poskytnutí zvukového záznamu (který se pořizoval vždy kvůli zápisu). Záznam byl zapřen … a vůbec odpověď úřadu stojí za přečtení.

Holt takto si tu žijeme - v naší krásné Kadani :(

Bod 3) Interpelace

  • Požádali jsme o odpovědi na otázky ohledně zvláštní smlouvy se Skládkou Tušimice. Historie této kauzy se bohužel odehrála i v místních novinách, kdy ze strany města došlo k osobnímu napadání a podávání klamavých informací.

A bohužel ani na zasedání zastupitelstva opakovaně nezaznívají fakta, ale vyhýbavé odpovědi a opakované ujišťování, že smlouva je v pořádku od pana místostarosty, který však dle dosavadních odpovědí nemá zcela jasno, na co příjemce dostal od města 2,7 mil. korun.

Zajímavé je, že ačkoliv smlouva byla schválena všemi zastupiteli z řad ODS včetně všech radních, na zasedání se nenajde jediný, který by byl schopný vše srozumitelně vysvětlit a objasnit účel této dotace.

Jen pro ilustraci se tento bod projednával cca 10 minut a je z toho zápis o 11 řádcích – nic proti zapisovatelce, ba naopak, ale je pak otázkou, zda lze v dnešní době spoléhat snad na těsnopis nebo proč se nepořídil zvukový záznam?!?

  • Na další žádost - aby “KRIZOVÝ ŠTÁB” sdílel informace zastupitelům starosta odpověděl, že “se dohodnou, co nám předloží”

Edit- ani po měsíci nepředložilo město NIC nebo zřejmě krizový štáb nefunguje?

Bod 8) Dotace nemocnici

Na dotaz na co půjdou peníze, které „zbyly“ nemocnici z původní dotace města (10 mil Kč), když přestavbu šestinedělí spolufinancoval kraj?

Ředitel nemocnice odpověděl, že na jaře měli mnohamilionové ztráty tržeb (kvůli 4 covidovým pacientům - omezení ostatního provozu), takže nechápe, na co se ptáme. Naše dotazy ohledně transparentního a účelného využívání opakovaných dotací tomuto zařízení jsou přijímány s velkou nevolí (přece naší nemocnici nechceme ztratit), stejně jako snaha investice, realizované na základě těchto finančních injekcí kontrolovat (jde přece o městskou organizaci, kterou si rada “kontroluje” sama).

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že město nemá saturovat ztráty nemocnice, zvláště když do ní v posledních 4 letech „nalilo“ téměř 120 milionů Kč a nechápeme, jak mohla vůbec existovat dříve při dotacích v řádu několik milionů. Ještě víc se ale bojíme, jak přežije v budoucnu, kdy covidových pacientů bude mnohem více?

Současně neustále poukazujeme na zásadní fakt, kterým jsou lidské zdroje.

Investice do vybavení nemocnice a rekonstrukcí jejích oddělení bez současného důrazu na kvalitu personálu nepovažujeme za účelné.

I přes množící se informace o kulminující nespokojenosti zaměstnanců nemocnice, jsme ze strany pana ředitele neustále ujišťováni, že situace je dobrá a personální zabezpečení odpovídající celorepublikové situaci ve zdravotnictví.

Bohužel tedy nezbývá než doufat, že pan ředitel ví, co dělá. My budeme situaci i nadále monitorovat.

Opět zde zazněly doplňující otázky a v naší paměti padla o dost odlišnější čísla a informace. Bohužel není jak ověřit (tedy až na ověřovatele z řad ODS, kteří samozřejmě vždy vše bez námitek podepíší).

Bod 9) 4. Rozpočtové opatření

Ptali jsme se, zda je opravdu vhodné v této době navyšovat částky na propagaci města?

Jakýsi film a brožuru, které byly zmíněny v odpovědi jsme si vyžádali.

Bod 13) Zástupci města v Destinační agentuře

Je chválihodné, že starosta uznal, že nemůže “sedět” všude (když se kromě svých jiných menších funcí chystá dělat starostu i krajského náměstka 2v1) a dal šanci i opozici, ale pan radní Voltr a pan místostarosta opět nakumulovali další funkcičky, což jsme za Piráty samozřejmě schválit nemohli.

Bod 21) Dotační program pro podnikatele na rok 2021

Výjimka potvrzuje pravidlo, takže očekávané se stalo skutečností.

Když jsme námitkovali proč byl minulý program po covidu převeden do pravomoce rady – tak pro flexibilní schvalování.

Nyní je program nastaven opět jen na „oživení památkové zóny“, ale radním se flexibilita (či spíš „moc“) evidentně zalíbila, takže v kompetenci rady už zůstal (takto se tvoří vděční voliči).

Byla „ošetřena” naše námitka na kontrolu bezdlužnosti podnikatelů, ale na druhou stranu zůstal horní limit - podnikatel s obratem desítky milionů – opravdu potřebuje dotace?

Zvláště v situaci, kdy město „šetří“ na dotacích pro sportovce a jiné organizace, jimž zrušilo vlastní tituly.

Bod 22) Dotace podnikatelům

Již obehraná písnička – bez pravidel, bez systému, aneb kdo dřív přijde, ten dřív mele a navíc pod rouškou jednání pouze rady.

Aspoň to, že posledním stejně kvalitním žádostem v tomto kole se přispívalo po tisících proti prvním (které získali i přes 100 tisíc Kč) jsme se pokusili napravit protinávrhem, který spočíval v přerozdělení 1/3 dotace z neúměrně vysoké částky jednomu subjektu (150 tisic) mezi 10 “pozdějších” žadatelů (přidání a 5 tisíc k jejich původní dotaci v rozpětí 10-30 tisíc).

Opět většinou ODS smeten ze stolu, tak jako ohled na efektivitu či potřebnost.

dokonce s poznámkou radního Voltra, že rada nediktuje, jen doporučuje a je na zastupitelstvu jak návrhy schválí – jakoby je někdy v minulosti vlády ODS schválilo jinak než chce rada :)

V tomto zdánlivém chaosu pak je jistě jen náhoda, že nejvyšší částky získal podnikatel, který si zahrál v předvolebním klipu ODS či jeden ze zastupitelů (soukromý lékař!).

završeno komentářem radního Vaice, že „dobrý podnikatel přece nemůže spoléhat na dotace a pokud na ně spoléhá, je to špatně“

To že tento program měl pomoci co největšímu počtu podnikatelů v době postcovidové je v absolutním rozporu s jeho výsledkem.

Bod 25) Nový člen kontrolního výboru

Tak na fraškách v minulosti v podobě odvolání aktivní členky a bez jakéhokoliv vysvětlení neschválení našeho prvního kandidáta byl na druhý pokus náš druhý kandidát už schválen – máme slavit?

Bod 26) Diskuze

  • Po několikaminutové ódě pana ředitele nemocnice na nové šestinedělí jsme se nemohli nezeptat: A co personál nemocnice, je spokojený? a co lze říct k mediální ostudě v pořadu 168 hodin? (zanedbání péče kvůli podezření na covid)

Pan ředitel nemocnice “hromadné výpovědi“ popřel a ke stížnosti se nemůže vyjádřit kvůli očekávané žalobě.

  • Na náš dotaz zda by nemohla být při „inovaci“ Kadaňských novin být širší redakční rada?

Starosta odpověděl, že se nic nemění, přestože již 2x v KN proběhlo, že budou mít „nový kabát“. To vzápětí místostarosta potvrdil, ale také zřejmě nepochopil, že si KN zaslouží zásadnější změnu :) - viz. vyjádření k porušování tiskového zákona na konci jiného příspěvku.

  • Další náš dotaz také nebyl pochopen – ptali jsme se, zda by ZM nemohlo dále probíhat v sále ZUŠ v čp 722?

Starosta uvedl, že je menší než na Střelnici. Zřejmě nezaznamenal, že již 2 roky (i v době bez protikovidových opatření) nám jde o důstojnější prostor, rozložení a především využívání technologií. Škoda, musíme připomenout.

Jmenné hlasování z 9. zastupitelstva Kadaň ani není potřeba dělat, protože většina ODS si vždy schválí, co chce a všechny naše návrhy jsou vždy zavrhnuty.

Výpis usnesení ze zápisu 9. zastupitelstva Kadaň

Videozáznam z jednání 9. zastupitelstva Kadaň jsme bohužel nemohli pořídit, ale slibujeme, že v budoucnu budeme raději realizovat vlastní přenos, když se nelze spolehnout na město.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu