Čert nebo Anděl?

ikdyž nebojte - dárky přece nosí Mikuláš :)

To si tak pravidelně pročítáte noviny Ústeckého kraje, kde váš krajský zastupitel - starosta vašeho města hodnotí předchozí rok a úplně vám mluví z duše.

Tak vám to nedá a také musíte hodnotit :).

texty kurzívou = citace PaeDr. Jiří Kulhánek - noviny Ústecký kraj, říjen 2019, str.2)

texty tučné = názory kadaňských pirátských zastupitelů, v opozici

Jsme (na kraji) v opozici. Máme za sebou řadu podnětů a životaschopných návrhů…které jsou však trvale „vládnoucí“ koalicí odmítány.

Ano, potvrzujeme - dokonce nejsou naše návrhy ani dle zákona zařazovány na program kadaňského zastupitelstva, protože je „nepředjednala a nedoporučila“ rada!

Každopádně podpora Iniciativy MŽP „Dost bylo plastu“ se na náš návrh sice pomalými kroky, ale postupně realizuje.

Takže i nadále budeme pracovat s nadhledem, jako doposud s cílem přesvědčit vedení kraje, že nemají patent na rozum a leccos lze dělat lépe.

Ano, také potvrzujeme – třeba lze lépe vyřešit poskytování informací jak zastupitelům, tak občanům, včetně záznamů ze zastupitelstva nebo přijmout členství v Otevřených městech, aby lidé mohli skutečně participovat a třeba i kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky – pokud by ovšem byla vůle.

Nebo opět díky našemu návrhu a kontaktu město spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR a připravuje např. zelené (sukulentové) stěny pro lepší přizpůsobení změnám podnebí (zadržují vodu, snižují prašnost, zkrášlují prostředí…).

….místo služby lidem si užívá výhod krajského funkcionáře a zanechá za sebou maximálně stopu v podobě fotografie z přestřihávání pásky či z výletu do zahraničí, který daňoví poplatníci zaplatili…

Ano, pracovních cest, na které jsou podle tajného? klíče vybíráni třeba i opakovaně jistí radní je v Kadani také dost.

„Vládnoucí koalice si půjčila miliardy, které budou splácet až příští zastupitelstva.

Ano, také kadaňská příští zastupitelstva budou zatížena min. „předpokládanou“ 8 milionovou ztrátou ročně z plánovaného zastřešení bazénu, o kterém si rozhodla pouze rada s působností valné hromady své městské firmy Tepelné hospodářství.

(Vládnoucí koalice) Stačila vyhodit několik nepohodlných ředitelů.

Ano, v Kadani zase rada neschválila navrženého odborného člena do sociální komise a pak si ještě stěžuje, že tam náš zástupce nebyl účasten, když těmito obstrukcemi nestihl 2 z 5 jednání?

A obdobně kadaňská rada dokonce mimo svou pravomoc doporučila odvolání členky kontrolního výboru pro řádně omluvenou a zdůvodněnou 50% neúčast (z akutních pracovních důvodů v novém zaměstnání)…no zřejmě se vládnoucí většině (zastoupené také bohužel nedemokraticky i v KV) nelíbí její apelování na realizaci opravdu kontrolní práce tohoto orgánu.

OPRAVA - rada na požádání předsedy kontrolního výboru “pouze” projednala návrh o odvolání členky a zařadila ho na zastupitelstvo, kde ho ale pan předseda zase stáhnul.

Řada středních škol, které kraj zřizuje, zůstává v zuboženém stavu.

Tak tady je zásadní rozdíl - kadaňským školám i příspěvkovkám se zřejmě daří dobře a jejich ředitelům, kteří jsou zároveň členy ODS a radními ještě dokonce o 18% lépe než těm ostatním – no zřejmě tu shodu náhod někdo dokáže i zdůvodnit podle nelimitovaných kritérií odměn, ale pro dotyčné a občany je to velmi netransparentní.

Investiční výstavba (v kraji) stagnuje.

Tak zde také zásadní rozdíl – v Kadani se investuje o 106, tedy vlastně jen pro 6 – firem, které se točí a točí a peníze se také točí až se z toho lidem oči protáčejí. Škoda jen, že na městské bydlení pro mladé se nemyslí - viz níže.

Náš kraj si objednává nejdražší právní služby v celé ČR.

No a Kadaň má zase nejdražšího pověřence GDPR v ČR (téměř 50 tisíc Kč měsíčně!) – tento pán stál Kadaň za posledního 1,5 roku už téměř 1 milion Kč! Přičemž podle průzkumu jsou obvyklé náklady v jiných městech řádově o nulu nižší a i podle vyjádření SMOČR či DSO si právě svazky obcí pořizují společného pověřence, který i při zaštítění jejich příspěvkových organizací zvládne za tuto sumu pečovat o desítku obcí.

Obnova památek má rovněž (v kraji) mizivou podporu, za to velkou podporu mají různé individuální dotace….

Ano, individuální dotace v Kadani také frčí – především do hokeje a za podmínek, které nemá nikdo jiný. Mít “svého” radního je holt gól a systémový přístup rozdělování dotací v nedohlednu :(. Individuální dotace na velké kulturní akce, bez přehledu o vyúčtování akce…

Nemocnicím …kraj odmítá výrazně pomoci.

Tak zde také naopak Kadaň je štědrá ke svému (ODS) řediteli, akorát že investování do renovace prostor (nemluvě o tom, kterápak firma je téměř vždy dělá?) není v současné personální krizi to pravé, co by podle nás vedlo ke zkvalitnění péče. Bylo by lepší podpořit kvalitní kmenový personál.

…problémy s nepřizpůsobivými na našich sídlištích (v kraji), se téměř neřeší.

Zde si jen odložíme tyto **3 zásadní pravdy:

1) prevence je vždy lepší a levnější cesta než represe či řešení krizí

2) 65% všech veřejných služeb pro stát/města dělají neziskové organizace

3) solidarita a inkluze jsou základními nástroji vyspělé demokratické společnosti

a pokud si to neuvědomíme včas, ta horší/slabší část vždycky bude celek brzdit a táhnout ke dnu“ (řetěz je silný jen tak jako jeho nejslabší článek).

Schopní a pracovití lidí z kraje odchází. Líní a problematiční přichází.

Ano a z Kadaně odcházejí především mladí lidé, protože zde nemají kde bydlet – nestaví se již 15 let, pořadník na byt města doslova hnije již léta a na získání bytu, nejčastěji s dluhem a pouze s roční smlouvu se musí opakovaně žádat každý měsíc a stejně se čeká skoro rok. Za to 11 sociálních bytů v Prunéřově za 12 milionů Kč, tomu říkám sociální cítění :).

Ale za to máme (na kraji) zřízený výbor pro sociálně vyloučené lokality o dobře placeným předsedou…

A v Kadani zase máme zřejmě dobře placeného předsedu představenstva městské akciovky, který sedí na 5 židlích zároveň a přesto má kdykoliv čas na cokoliv.

Funkce se (v kraji) rozdaly a na práci nezbyl čas, nebo to prostě odpovědní neumí.

V Kadani se funkce kumulují, pracuje se pomalu (termíny odpovědí na dotazy zastupitelů 29 dní?!) bez spolupráce („plán investic je tak dlouho rozpracovaný až je dřív v médiích než u zastupitelů na schválení :( a odpovědní dělají, že to nevidí?

Jinak řečeno …“Sliby se slibují, blázni se radují.“

Jinak řečeno…

Z předvolebních slibů kadaňské ODS - např.: “podporujeme soukromé jesle” - proto jim vzali v roce 2019 50% dotace ze 100 tisíc Kč? - za 7 denní zpoždění vyúčtování** (hokejisté mají ve smlouvě pokutu jen 10% ze 3 milionů Kč! a dotace se jim přidělila, ikdyž něměli zákonné dokumenty ve veřejném rejstříku.) A proto na rok 2020 mají navrženou 0? - zatím bez slova zdůvodnění.

a z programu kadaňské ČSSD - např: “MAD zdarma pro všechny, příspěvky na zájmové kroužky, smart city” ….zřejmě proto NEPODPOŘENO!?:

  • návrh na rozšíření MAD
  • dotace na komunitní aktivity a jiné služby, navýšení dotací sportovním organizacím (z přebytkového rozpočtu města)
  • hlasovací zařízení a digitální záznam ZM…

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu