Bytová komise online

Chybí kritéria

V současné době z epidemiologických důvodů je činnost komisí rady města zastavena nebo probíhají online.

Také bytová komise se musela přizpůsobit. A zatímco v srpnu a září probíhala pouze písemnou formou tzv. per rollam, v listopadu už proběhlo jednání skutečně online na platformě Teams.

A právě tady se ukázalo, že při vzdáleném jednání, zejména per rollam, by bylo vhodné mít pravidla pro přidělování bytů v písemné podobě, tak, jak jsme je navrhovali již na podzim 2018.

Město má schválená Pravidla pro hospodaření s obecními byty, která jsou ale dost všeobecná a členové komise rozhodují podle nepsaných pravidel, tzv. zvyklostí. Domníváme se, že písemné stanovení těchto zvyklostí by pomohlo jak žadatelům o byt, tak členům BK a radním při schvalování.

Netrváme na tom, aby se používala právě námi navržená pravidla, bereme je spíš jako první výkop pro jednání a také chápeme, že všechny náročné životni situace se nedají zaškatulkovat, přesto se domníváme, že písemná pravidla jsou vždy lepší a transparentnější a mrzí nás, že se naším návrhem nikdo kompetentní z města 2 roky nezabývá.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu