Jak se rozdělují byty v Kadani?

Jak se rozdělují byty v Kadani?

Zpráva z bytové komise

Dne 27. 3. 2019 se jako každý měsíc konala bytová komise (BK).
Od minule přibyl počet žádostí o byt o 2 na 69.
Komise byla informovaná o převzetí 2 ze 3 přidělených bytů, předání třetího se chystá.
Komise navrhla schválit prodloužení 38 smluv na dobu určitou, vzhledem k tomu, že nájemníci řádně platí nájem a nejsou u nich zaznamenány ani jiné problémy.

Projednávalo se přidělení sociálního bytu 2+1 bez jistoty, startovacího bytu 1+2 s jistotou, startovacího 1+1 s jistotou, 1+0 s dluhem, startovací 1+2 s dluhem a bytu 1+1 zvláštního určení.

Počet zájemců o každý byt se každý měsíc zvyšuje.
Například o 1 byt 1+2 se tentokrát zajímalo 15 zájemců a o byt 2+kk dokonce 17!
Pro členy BK není snadné vybrat toho nejpotřebnějšího zájemce. Jednak proto, že zájemci neuvádějí na žádosti správně svoje údaje a jak pracovníci Bytového hospodářství, tak členové komise musí údaje ověřovat. Za tuto snahu jim patří velký dík.

Otázkou je, proč lidé neuvádějí údaje o sobě, rodinné situaci a trvalém bydlišti správně? Jsou tak nedbalí nebo informacím nepřikládají význam, protože výběrová kritéria pro přidělení bytu neznají?

Kontrolou stránky města lze snadno zjistit, že od 8. 2. 2019 platí nová Pravidla města Kadaň pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaň, která představují posun oproti předchozí verzi. Zmizely některé kontroverzní podmínky pro přijetí žádosti na byt jako například, že žadatel nesmí mít podepsanou jinou platnou nájemní smlouvu v Kadani (a to ani od soukromého vlastníka). Nicméně stále platí, že vyhodnocování žadatelů o obecní byt nebo zájemců o byt s dluhem se provádí podle zažitých, ale stále nepsaných pravidel.

Domníváme se, že v rámci transparentnosti je nutné kritéria pro přidělování bytů stanovit a zveřejnit. Jasná pravidla by pomohla členům BK při argumentaci jak k radě města, proč doporučují právě tohoto zájemce, tak vůči rozhořčeným žadatelům, kteří se někdy domáhají vysvětlení, proč dostal byt ten a ne onen.

Proto jsme připravili návrh kritérií, která vycházejí z nepsaných kadaňských zvyklostí a pravidel pro přidělování obecních bytů v jiných městech a městských částech v ČR (např. Brno-Střed, Brno–Královo Pole, Prachatice, Cheb).

Kriteria jsme pojali jako Přílohu 5 k platným Pravidlům pro hospodaření s byty. Tím chceme pomoci ke zvyšování transparentnosti a zároveň zachovat kontinuitu Pravidel a jejich srozumitelnost pro občany. Tento návrh jsme zaslali předsedovi BK Mgr. Janu Losenickému s žádostí o projednání v BK dne 29. 4. 2019 a následně, pokud návrh BK schválí, k předložení RM dne 16. 5. 2019.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu