Celodenní setkání Pirátů Ústeckého a Karlovarského kraje začalo v neděli 18. 2. 2024 už ráno prohlídkou Františkánského kláštera, pokračovalo společným obědem v restauraci Střelnice. Následovala komentovaná prohlídka centra města, kterou vedl místní Pirát a historik Jiří Kopica. Účastníci se tak dozvěděli informace o založení a rozvoji města, navštívili důležitá místa Kadaně - Mírové náměstí s Radnicí, Morový sloup, městské brány, hradby, Löschnerovo a Studentské náměstí.

Poté následovala společná krajská schůze obou krajů, kde první část schůze vedl Vladimír Vlach - předseda Krajského sdružení Ústeckého kraje a druhou část řídil Vítězslav Adamec - předseda Krajského sdružení Karlovarského kraje.

Dále Vojtěch Franta (KvK) představil Fond spravedlivé transformace (Just transition fund). Milým hostem byl ředitel Destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek, který představil činnost agentury, dosavadní výsledky a další plány.
Report z Republikového předsednictva přednesla Dominika Michailidu, zprávu z Republikového výboru přinesl Michal Ketner (ULK).
O možnosti využití výsledků statistických šetření pro práci v obcích, např. Kvalita života v obcích, Mapa vzdělanosti (Obce v datech, PAQ Research), případně výměna zkušeností se získáváním a využitím takovýchto dat informoval Martin Kos (MS žatec-Louny).
Dále se na popud Martina Kose diskutovala možnost vzájemná podpora příspěvků na sociálních sítích.
David Matoušek (KvK) zahájil diskusi o dokončení přípravy a urychlení výstavby plnohodnotné dálnice Karlovy Vary > Ústí nad Labem.
Diskusi o dopravní obslužnosti vnitřních periferií, konkrétně oblastí Žluticko-Podbořanska, severního Plzeňska a Jesenicka ve Středočeském kraji navrhl Šimon Barczi (KvK).

Věříme, že se všem účastníkům jak schůze, tak doprovodný program líbily a nebude to poslední společné setkání našich dvou krajů.