Mluví radní pravdu?

Mluví radní pravdu?

Dlouhodobě upozorňujeme na neprůhledné hospodaření a neúplné informace o stavu naší nemocnice ze strany ředitele Hossnera. Na základě toho jsme několikrát rozporovali poskytnutí dalších finančních dotací a na posledním zastupitelstvu též záměr nemocnice ujmout se role developera a realizovat stavbu rodinných domů v lokalitě Pokutice. Nejen proto, že pro tuto roli není kompetenčně zajištěna, ale též z důvodu poměrně neutěšené personální situace v tomto zařízení v kombinaci se čtyřletou realizací rekonstrukce sálů za 300 milionů korun, která zde bude probíhat. Vždy jsme ujišťováni, že vše je naprosto v pořádku a pod drobnohledem města. Na posledním zastupitelstvu jsme se opět přesvědčili, že není.

Co radní a potažmo pan ředitel tají?

Disponovali jsme informací, že se v den zasedání zastupitelstva konala schůzka zástupců personálu nemocnice s ředitelem a dvěma členy dozorčí rady (DR) nemocnice. Zeptali jsme se tedy na zasedání, o co v této schůzce šlo a co se děje.

Ředitel nemocnice uvedl, že poslední jednání dozorčí rady proběhlo o týden dříve, a že se žádné jiné jednání neuskutečnilo. Po upřesnění dotazu, že spíše nešlo o jednání DR, ale o jednání se zástupci personálu a členy dozorčí rady, se dostavila další vyhýbavá odpověď o mnohých jednáních denně, z nichž si nelze odvodit, které myslíme.

Naše informace tvrdí, že kontaktovaný zástupce zřizovatele (místostarosta Losenický) navrhl pozvat celou dozorčí radu, ale nakonec se dostavili pouze dva členové DR, a to se jmenovaným místostarostou radní Hosman.

Poté začal informaci zpochybňovat také předsedající starosta Kulhánek. Uvedl, že informace o žádném primáři v nemocnici, který chtěl dozorčí radu svolat, nemá. Starosta také dodal, že jako člen dozorčí by o tom musel vědět. Do třetice pak popřel jednání členů DR také radní Hosman, ten na dotaz, zda někde byl a jednal, zakroutil hlavou. Místostarosta Losenický mlčel a na přímou výzvu, zda je v místnosti jednání zastupitelstva někdo, kdo se jednání se zástupci personálu nemocnice zúčastnil, se nikdo zainteresovaný k odpovědi neměl. Starosta se nad “zvláštním” dotazem podivil a sál se pobavil.

Toto je stručný popis situace zachycené i na videozáznamu z jednání.

Často jsme na zastupitelstvu svědky i terčem osobních útoků a urážek, ztěžuje to získávání relevantních informací a devalvují se naše žádosti o informace. Vládnoucí strana obdobnými činy i hláškami takto vyjadřuje svou většinovou převahu. Vyhýbání se zodpovídání otázek považujeme za velmi nešťastné a neustále apelujeme na transparentnost řízení města.

Informace, o níž nám šlo, je pro nemocnici a zdravotní péči v Kadani klíčová: Jak bude nemocnice a její ředitel řešit personální problémy vyvolané nedávnými výpověďmi, které dostali ke konci roku dva dlouholetí pracovníci jednoho z oddělení - testovaní a prověření, dlouholetí lékaři, vč. bývalého primáře?

Tato situace může ohrozit poskytování lékařské péče a způsobit omezování provozu.

Nezpochybňujeme nijak právo ředitele propouštět lékaře. Ale v situaci, kdy současný primář oddělení s týmem předali řediteli a dvěma zmíněným radním písemný nesouhlas s takovýmto postupem, jsme chtěli slyšet řešení. Propuštění bez vysvětlení týmu, konzultace s vedoucím lékařem oddělení a zajištěné personální náhrady není v této složité pandemické době nejlepším řešením pro provoz nemocnice, motivaci zaměstnanců k výkonům a pro veřejné zdraví.

Po této zapírané schůzce se konala mimořádná rada města (jako vždy před zastupitelstvem). Byli tedy starosta a dva další radní (jako členové dozorčí rady nemocnice), resp. i ostatní radní (jako valná hromada nemocnice) o této situaci informováni? A byl celé dozorčí radě předán písemný nesouhlas týmu, tak jak to výslovně požadovali zástupci personálu nemocnice? Dodnes (tedy po třech týdnech) se bohužel situace s nepředáním informace dozorčí radě ani k vyřešení problému neposunula.

A přistoupíme-li na bobříka mlčení a budeme-li předstírat, že se schůzka neodehrála, kde má tedy člověk zastání a jistotu spolehnutí se na zástupce zřizovatele, kterému přednese akutní “stížnost”, a nic se neděje a neřeší?

Toto jednání zřizovatele je velmi alarmující i v ohledu na ostatní stamilionové investiční záměry nemocnice, které se financují také z veřejných zdrojů. Tyto transakce mají být pod kontrolou jak zřizovatele, tak dozorčí rady. O jejím fungování bohužel žádné veřejné informace nejsou. Jak postupuje zřizovatel např. v tomto případě posuďte sami.

Je největší městskáfirma pod dostatečnou kontrolou?

Je v kadaňské nemocnici ohrožena péče o naše zdraví?

Je na kadaňském zastupitelstvu ohrožena pravdomluvnost?

Další vývoj budeme sledovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

REPORT Z JEDNÁNÍ KADAŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA

REPORT Z JEDNÁNÍ KADAŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Jednání zastupitelstva města Kadaně (13. 9. 2023) by se dalo v kontextu událostí, které se děly ve světě, označit jako trapná tragikomedie hodná poprázdninové okurkové sezóny.

CF 2023 v Liberci

CF 2023 v Liberci

Pod heslem "Sjedeme se v Liberci" se konalo Celostátní fórum Pirátů 2023 v Domě kultury Liberec.