V rámci několika rekonstrukcí, které proběhly na náměstí v letech 2018 - 2020 byly na náměstí umístěny designové koše od firmy FRK, která mimochodem všech 5 rekonstrukcí realizovala. Při kontrole cen těchto košů jsme zjistili, že ač jsou koše umístěné na náměstí a v přilehlých ulicích naprosto identické, jejich cena se výrazně liší. Na jedné straně náměstí stál takový odpadkový koš 13 tisíc a na druhé i 35 tisíc korun. Podstatný rozdíl byl také v ceně za montáž tohoto mobiliáře.

Zeptali jsme se tedy na zastupitelstvu, proč je zde tak výrazný cenový rozdíl, když realizaci prováděla stále stejná firma a náklady na výrobu koše byly v tomto období ještě nezatíženy jakýmkoliv zdražováním vstupních materiálů.

Odpověď jsme žádali od zastupitelů (Vaic, Hakl, Voltr) kteří jsou členy „Pracovní skupiny pro vícepráce“ a tudíž by měli znát rozpočty těchto akcí a mít přehled o nákladech na jednotlivé práce.

Velmi nás překvapilo, že tito zástupci z řad radních nejen že neuměli tyto rozdíly vysvětlit, ale ještě argumentovali tím, že jelikož řešili „pouze“ vícepráce, nezjišťovali jednotlivé ceny v položkovém rozpočtu. Nutno podotknout, že členové pracovní skupiny pro zadávání zakázek (Losenický, Oswald, Hosman) také mlčeli jako hrob.

To je zajímavý postoj někoho, kdo má kontrolovat zda město za provedené práce neplatí víc než je z objektivních důvodů nutné.

Konečným vysvětlením nám bylo konstatování, že TAK TO PROSTĚ JE!

Podrobně se problematice zakázek a víceprací ještě budeme věnovat.