Bod 2) - Schválení ověřovatelů zápisu

ODS prostě nedemokraticky opozici ověřování zápisu neumožní, ať je to trapné sebevíc.

Bod 3) - Interpelace

Ptali jsme se, jak je možné, že stejné odpadkové koše na náměstí stojí jednou 13 a podruhé i 35 tisíc Kč?! - po dávce vykrucování to skončilo konstatováním - TAK TO PROSTĚ JE (v článku podrobněji).

A občane ty se jen div a sni, co by za ty peníze mohlo být jiného.

Bod 5) - Ručení úvěru nemocnici

Rekonstrukce je nutná a městskou nemocnici bychom podporovat měli, ALE: - Proč nikdo nekontroluje kdo co s kým a za kolik zde plánuje? - Proč v dozorčí radě není opozice ani zástupce personálu? - Proč její hospodaření není transparentní a audit končí výhradou s nejasností 29 milionů Kč? - Proč všechny ostatní nemocnice mají vždy v červnu potvrzené přísliby pojišťoven na proplacení loňských výkonů a naše se ještě v září "dohaduje"? - Kde nemocnice vezme na splátky? - Kde ušetří? - Komunikuje s personálem dostatečně?

Příliš mnoho nezodpovězených otázek a žádná fakta, která by budila důvěru v její vedení.

V ředitele, který se místo argumentace uchyluje k osobním urážkám?!

(Bohužel hlášky typu "jste hloupá" nebo fraška, že mu asociujeme výrok Štrosmajera z Nemocnice na kraji města... jsou již pravidelnou součástí jeho vystoupení. My jsme ho na nepřístojnost upozornily, ale pokud to ostatní chápou jako svou politickou kulturu, tak to jen ukazuje na jejich morální hodnoty)

  • Proč stojí rekonstrukce sálů a centrální sterilizace 270 milionů korun?

To na minulém zastupitelstvu ani při osobní návštěvě ani nyní pak ředitel jasně vysvětlit nedokázal, a proto jsme souhlas v hlasování nedaly.

Bod 11) - Dotace pro kajakáře

"Zažádejte si v lednu, teď už není tolik peněz" - odpovídá starosta, přestože se i na tomto zasedání schválily jiné dotace navíc téměř ve stejné výši. Co na tom, že děti vodáci potřebují trenažér na trénink nyní, když už nemohou být vzhledem k počasí na vodě.

Přestože by město mělo dostat vráceno 75 tisíc Kč od dospělých vodáků z dračích lodí, kterým odpadlo i to hobby mistrovství ( které si podle nás mají tedy dospělí platit sami - zvláště v kontrastu s touto potřebou - zde schválení bylo raz dva) a stačilo přidat menší částku, vůle nebyla. Zvláštní NEpravidla.

Bod 19) – Dotační program pro podnikatele

Tento nesystémový evergreen jsme se pokusili napravit protinávrhem s kritérii, tak snad se v červnu 2022 dočkáme.

Naším cílem je podporovat všechny šikovné a nápadité lidi ve městě, jejichž záměr by přispěl k rozšíření nabídky služeb nebo zábavy a kulturního vyžití. Zatím se v tomto směru podporují jen někteří a to zcela mimo jakákoliv dotační pravidla a kritéria. Chceme spravedlivý, transparentní a účelný systém přidělování peněz z městského rozpočtu. Proto budeme též v rámci navržených úprav stávajícího dotačního programu požadovat jeho rozšíření na celé území města a nastavení jasně definovaných kritérií pro hodnocení žádostí o tyto dotace. Momentálně nám radní nejsou schopni vysvětlit, na základě čeho bylo někomu navrženo vyhovět v plné výši a někomu nevyhovět vůbec. Současně budeme chtít, aby žadatelé byli obeznámeni o důvodech nepřidělení dotace. Též budeme požadovat, aby bylo vypracováno hodnocení účelnosti a efektivity doposud přidělených dotací a jejich dopad na oživení náměstí a celkové zvýšení atraktivnosti historického centra města, což byl hlavní motiv vzniku tohoto dotačního programu

Bod 22) – Pojištění zastupitelstva

Další evergreen. Toto pojištění zastupitelstva města jako orgánu, je standardní součástí balíčku pojištění a některé pojišťovny v případě větších měst ho dokonce nabízejí jako bonus.

Zde se ale vymyslelo, že si jej budou platit sami zastupitelé. Z logiky věci je ale pojištění vztaženo na zastupitelstvo jako celek a statutární orgán města. Pojištění se vztahuje na usnesení, které tento orgán svým hlasováním odsouhlasí. Bohužel se nepodařilo ani za roky přesvědčit tajemníka, který je předkladatelem tohoto bodu, že tento způsob řešení je v rozporu s právními předpisy.

Náš postoj je v této otázce principiální a stále stejný.

Bohužel je v zastupitelstvu prezentován některými „kolegy“ zcela nesmyslně jako morální poklesek.

My spíše považujeme za absurdní, že město nemá kompetentní osobu, která by ho vyřešila tak aby byl právně i legislativně korektní.

Normální je, že je to náklad města, protože to je pojištění orgánu města.

Odměna zastupitele je 1.610,- Kč čistého měsíčně, což při našem zapojení cca 30 h měsíčně znamená cca 50,- Kč za hodinu. Při této „odměně“ nás ještě prohlašovat za dlužníky města je naprosto tristní.

Bod 25) – Změna našeho zástupce ve finančním výboru

Opět neobvykle - nebyla schválena, tak snad příště :)

Bod 26) – Upozornění TI na nestandardní a nevýhodnou smlouvu se Skládkou Tušimice.

Den před konáním zastupitelstva byl doručen na město pro všechny zastupitele dopis od Transparency International (TI), která upozorňuje na naprosto neobvyklý, pro město nevýhodný a netransparentní smluvní vztah, na jehož základě město vplatilo v letech 2018 – 2021 Skládce Tušimice dotaci v maximální výši, kterou smlouva umožňuje a to - 5 000 000,- korun. Upozorňuje na fakt, že smlouva nemá dostatečně definovány způsoby kontroly účelnosti a oprávněnosti vyplacení takové sumy z veřejných peněz. Navíc na naprosto neekologický způsob likvidace odpadu, kterým skládkování bezpochyby je, a tím podporu činnost, která rozhodně není v zájmu občanů města.

Nadnárodní korporace vlastnící tuto skládku vydělává provozem tohoto zařízení stamiliony ročně a rozhodně není potřeba ji jakýmkoliv způsobem podporovat.

Současně s tímto upozorněním vyzvalo TI zástupce města, aby mu sdělilo informace o původci, na kterého město v rámci smlouvy přispělo.

(Absurdně vedle toho pak vyznívá snaha místostarosty Losenického vstoupit do nového "moravského" spolku Naše odpadky z.s., který brojí právě proti těmto postupům.)

O vývoji kauzy vás budeme informovat.


Výpis usnesení ze zápisu 14. zastupitelstva Kadaň

Videozáznam z jednání 14. zastupitelstva Kadaň

Doslovný přepis jednání

Bohužel kvalita vysílání města není schopná splnit ani základní podmínky pro využití této služby Hlídače státu naplno.


Záznamy z jednání ZM Kadaň jsou pořizovány za účelem zákonného práva informovanosti občanů města.

Budou upraveny pouze v případě nutné ochrany osobních údajů anonymizací a budou archivovány na tomto webu po dobu funkčního období našich zastupitelů.

Přítomní účastníci veřejného jednání ZM mají právo na podávání námitek proti takovému zpracování ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů či podání stížnosti u dozorového úřadu.

Pokud máte pocit, že je na záznamu něco, co by tam ze zákona být nemělo - napište nám na naše kontakty, děkujeme.