Setkávání na sídlištích

aneb nejsou i efektivnější způsoby participace?

Dnes jsem se zúčastnil komunitního setkání na sídlišti B.

Nebylo mé první a přijde mi, že na tato setkání chodí víceméně stále ti stejní lidé (především předsedové SVJ) a témata jsou prakticky také stále stejná.

Dost valná část se točí okolo problému s hlukem či nepořádkem a jiné neposlušnosti ať už řidičů, že parkují kde nemají anebo cyklistů či koloběžkářů, že jezdí, kde nemají a další velkou kapitolou jsou problémy s vegetací.

Výsledkem je ponaučení, že pokud má někdo problém prvního typu je mu doporučeno ať zavolá městkou policii, řešení druhého je, že se upozorní obor životního prostředí a ten se na to podívá a pokud chci něco jiného je potřeba zjistit u koho to zařídit (úřad či zastupitel).

Trochu mi tato setkání připomínají schůze vlastníků jednotek, kdy si místní vzájemně postěžují na to, jak ti mladí neuklízejí ve vchodě a jde se domů, protože se stejně nesešlo dost lidí, aby něco odhlasovali.

V podstatě jediný smysl této akce vidím v tom, že vedení města se tak snaží vyjít naproti lidem, kteří by jinak nepřišli či nezavolali a jen si stěžovali sousedům.

Tato setkání nejsou ve své podstatě špatná, ale je to ten nejlepší způsob, jak sbírat podněty ke zlepšení situace v Kadani? (když pominu náročnost zajištění, kde počet “organizátorů” je občas větší než účastníků a “vytěžování” starosty - jako by se zde nemohli střídat např. radní?…)

Není třeba i jiná možnost nebo kombinace možností, jak otevřít radnici?

Dokázal bych si přestavit k těmto pravidelným půlročním setkáním i nějakou stránku, kde by občané mohli tyto dotazy průběžně pokládat a odpovídalo se na ně (něco jako kniha přání a stížností na webových stránkách města).

Klidně by mohla mít v úvodu takové FAQ čili často pokládané dotazy, kde budou rady hezky pohromadě

Případně k tomu nějakou flexibilnější formu pravidelného chatu s vedením města, třeba jednou týdně/měsíčně (jak to mají už dlouho např. v Klášterci nad Ohří).

A koneckonců i na zastupitelstvu je možnost klást dotazy a podávat návrhy, pokud se tedy člověk vejde do programu a víceméně i fyzicky do místnosti.

Pro mě toto setkání asi bylo poslední, neboť již vím, že zde nic nového neobjevím. A těším se na nějaké modernější pojetí participace.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu