Kampaň

Piráti na kraj

Celé září jsme se intenzivně věnovali předvolební kampani – akce velké i menší, debaty větší i malé, roznáška Pirátských listů, pohovory s lidmi

Nikdy dříve jsem si nemyslela, že má tato aktivita velký význam na rozhodnutí voličů, ale již od komunální kampaně si ověřuji, že je přínosná pro nás, kandidáty.

Je to autentická přímá zpětná vazba, je to reálná zkouška a ověření našich názorů a postojů, argumentace a také vyrovnanosti a stability. Je to politika v praxi a ta nás baví.

Během toku se pravidelně scházíme a setkání v naší straně jsou veřejná a otevřená všem. Občas nás někdo navštíví, ale pořád přetrvává obecné znechucení z politiky a nezájem.

Přijďte to aspoň zkusit, člověk v životě „promrhá“ více času jinými zbytečnostmi :).

Je naším cílem zapojit do „politiky“ široké okolí, protože je součástí života každého a jen když bude mnoho lidí „kontrolovat“ co se kolem nich děje, lze věci směrovat správným směrem, resp. tam, kde je chce mít většina.

Ne těch několik „vyvolených“ na 4 roky (protože jak historie i současnost ukazuje, většina jedné strany nekončí nikdy dobře), ale ti, pro které politici tu „službu“ dělají – vy všichni.

Chceme naslouchat vašich názorům, chceme je tlumočit dále a chceme společně posouvat věci k lepší budoucnosti – PŘIJĎTE K VOLBÁM! A I POTÉ PŘIJĎTE, KDYKOLIV BUDETE CÍTIT POTŘEBU NĚCO SDĚLIT – JSME TU PRO VÁS!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu