Zápisy

Záznamy z jednání ZM Kadaň jsou pořizovány za účelem zákonného práva informovanosti občanů města. Budou upraveny pouze v případě nutné ochrany osobních údajů anonymizací a budou archivovány na tomto webu po dobu funkčního období našich zastupitelů. Přítomní účastníci veřejného jednání ZM mají právo na podávání námitek proti takovému zpracování ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů či podání stížnosti u dozorového úřadu. Pokud máte pocit, že je na záznamu něco, co by tam ze zákona být nemělo - napište nám na naše kontakty, děkujeme.

Navrhni úpravu